Shumate Motorsports

Revenue
$20,000,000.00

Washington, DC, USA

Harley-Davidson, Honda, Kawasaki, Suzuki

Michigan Motorsports Group

Revenue
$90,000,000.00

Michigan, USA

Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, Polaris, Ducati

RGV Harley-Davidson

Revenue
$25,000,000.00

Texas, USA

Harley-Davidson